• The Honker 15 HK15-CNC Kit
 • Trawler 28 TW28-CNC Kit
 • V-Bottom Dinghy 10 V10-CNC Kit
 • V-Bottom Dinghy 12 V12-CNC Kit
 • Vagabond 18 VG18-CNC Kit
 • Vagabond Plus 20 VG20-CNC Kit
 • VG23 Vagabond 23 VG23-CNC Kit
 • VG26 Vagabond 26 VG26-CNC Kit
 • XF20 Extreme Flats 20 Non-Sole OptionXF20-CNC Kit
 • XF20 Extreme Flats 20 Sole OptionXF20-CNC Kit_sole
 • XF22 Extreme Flats 22-CNC Kit
 • XFTS19 Texas Scooter 19 XFTS19-CNC Kit